KANCELARIA ADWOKACKA DR MICHAŁ MATUSZAK

Michał Matuszak jest adwokatem i doktorem nauk prawnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowanych warszawskich kancelariach. Specjalizuje się w problemach prawnych z zakresu prawa pracy oraz prawa sportowego. Od wielu lat reprezentuje klientów w bezprecedensowych sporach sądowych oraz doradza osobom fizycznym oraz prawnym w skomplikowanych stanach faktycznych. Prowadzi liczne szkolenia oraz konwersatoria. Ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie, a następnie został wpisany na listę adwokatów czynnie wykonujących zawód.

Prowadził oraz współprowadził zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Łódzkim, Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz w Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie. Do realizowanej tematyki zajęć należały między innymi zagadnienia: prawa pracy, postępowania administracyjnego czy stosowania i wykładni prawa. Jest autorem licznych artykułów naukowych z zakresu prawa pracy, prawa sportowego oraz prelegentem na kilkunastu międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencjach naukowych.

KANCELARIA ADWOKACKA DR MICHAŁ MATUSZAK

Michał Matuszak jest adwokatem i doktorem nauk prawnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowanych warszawskich kancelariach. Specjalizuje się w problemach prawnych z zakresu prawa pracy oraz prawa sportowego. Od wielu lat reprezentuje klientów w bezprecedensowych sporach sądowych oraz doradza osobom fizycznym oraz prawnym w skomplikowanych stanach faktycznych. Prowadzi liczne szkolenia oraz konwersatoria. Ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie, a następnie został wpisany na listę adwokatów czynnie wykonujących zawód.

Prowadził oraz współprowadził zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Łódzkim, Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz w Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie. Do realizowanej tematyki zajęć należały między innymi zagadnienia: prawa pracy, postępowania administracyjnego czy stosowania i wykładni prawa. Jest autorem licznych artykułów naukowych z zakresu prawa pracy, prawa sportowego oraz prelegentem na kilkunastu międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Michał Matuszak ukończył w zaledwie cztery lata stacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, szkołę prawa amerykańskiego we współpracy z Chicago-Kent College of Law at Illinois Institute of Technology (2016) oraz studia podyplomowe: zarządzanie w sporcie - FIFA/CIES Sport Management Programme na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2018) oraz studia podyplomowe: ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2019). W 2020 roku Michał Matuszak obronił dysertację doktorską pod tytułem „Umowa o pracę sportową” przygotowaną w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wielokrotny stypendysta stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz doktorantów.

Członek Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Cooperante) oraz sekcji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i sekcji prawa sportowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Kontakt bezpośredni:
tel. 698-403-305
mail: mmatuszak@matuszaklegal.pl

KONFERENCJE NAUKOWE W ROLI PRELEGENTA

VII Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy w Nieborowie, poster pt. „Umowa o pracę sportową” zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 13-15 września 2019 roku.

I Krakowska Konferencja Prawa Sportowego w Krakowie, prelekcja pt. „Perspektywy zatrudnienia sportowców w Polsce: na styku prawa, marketingu oraz finansów”, zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 26 września 2018 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Media-Prawo-Sport” w Łodzi, prelekcja pt. „Prawne możliwości zatrudnienia sportowców” zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 15 maja 2018 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty komercjalizacji sportu” w Toruniu, r prelekcja pt. „Kontrakt sportowy jako podstawa zatrudnienia sportowców” zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 11 maja 2018 roku.

Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego w Lublinie, prelekcja pt. „Dyskryminacja w sporcie na przykładzie redefinicji zawodu sportowca” zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w dniu 10 kwietnia 2018 roku.

III Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku „Prawo Sportowe”- prelekcja pt. Katalog źródeł prawa we współczesnym prawie sportowym zorganizowana w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w dniu 9 listopada 2017 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo Sport Finanse 2017”, prelekcja pt. „Finansowe Fair Play – remedium czy utopia?” zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 06-07 kwietnia 2017 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sport a przestępczość zorganizowana” prelekcja
pt. „Zależności i powiązania pomiędzy członkami zorganizowanych grup przestępczych na przykładzie procederu ustawiania meczów” zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 16-17 marca 2017 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania aktywności osób starszych na rynku pracy”, prelekcja pt. „Prawne uwarunkowania przeciwdziałania dyskryminacji osób 50+ na rynku pracy” zorganizowana na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 6 marca 2017 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim – jak wykorzystać potencjał tkwiący w młodych ludziach wkraczających na rynek pracy” w Łodzi, prelekcja pt. „Prawne aspekty swobody przepływu pracowników: szanse oraz zagrożenia dla młodych ludzi wkraczających na rynek pracy” zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji w dniu 26 lutego 2016 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sportowa działalność gospodarcza”, prelekcja pt. „Rola organizacji sportowych jako prawodawców w kształtowaniu sportowej działalności gospodarczej” zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo pracy w systemie prawa część VI –Prawo pracy, a prawo ubezpieczeń społecznych” prelekcja pt. „Prawo Pracy, a prawo do świadczeń w ramach europejskiego systemu zabezpieczeń społecznych zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 26 kwietnia 2016 roku.

PUBLIKACJE NAUKOWE

Zastosowanie modelowych reguł antydopingowych w obliczu współczesnych wyzwań sportu, Michał Matuszak, 2017, ISBN 978-83-65357-88-5, str. 155-161 [w:] Współczesne aspekty badawcze – Gospodarka-Świat-Człowiek – aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych, część VI, Wydawnictwo Naukowe Sophia.

Znaczenie i zakres zjawiska mobbingu w orzecznictwie polskich sądów, Michał Matuszak, 2017, ISBN 978-83-65357-88-5, str. 26-32 [w:] Współczesne aspekty badawcze – Gospodarka-Świat-Człowiek – aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych, część VI, Wydawnictwo Naukowe Sophia.

Znaczenie poczucia humoru jako narzędzia dydaktycznego w postępujących procesach indywidualizacji i unifikacji, Michał Matuszak, 2017, ISBN 978-83-65357-88-5, str. 36-42 [w:] Współczesne aspekty badawcze – Gospodarka-Świat-Człowiek – aspekty teoretyczno praktyczne badań naukowych, część VI, Wydawnictwo Naukowe Sophia.

Ochrona Pracowników w wieku przedemerytalnym w orzecznictwie polskich sądów, Michał Matuszak, 2017, ISBN 978-83-939177-3-0, str. 102-111 [w:] Zeszyt Naukowy, Instytut Diagnoz i Analiz Społecznych- Stowarzyszenie IDAS 1/2017.

Discrimination on the basis of nationality in European sport: judicature of the European Court of Justice, Michał Matuszak, 2016, ISSN: 2080-4202, str. 13-21 [w:] Wiedza Prawnicza 2/2016.

Analiza wybranych wyjątków od swobody przepływu sportowców wewnątrz Unii Europejskiej: problematyka drużyn narodowych, okresów transferowych oraz limitów wieku sportowców, Michał Matuszak, 2016, ISBN 978-83-65357-39-7, str. 9-18 [w:] Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej tom II Sport. Prawo. Logistyka. Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe Sophia.

Orzecznicze kamienie milowe TSUE w kontekście swobody przepływu sportowców, Michał Matuszak, 2016, ISBN 978-83-65357-39-7, str. 19-30 [w:] Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej tom II Sport. Prawo. Logistyka. Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe Sophia.

Analiza wybranych wyjątków od swobody przepływu sportowców wewnątrz Unii Europejskiej: problematyka drużyn narodowych, okresów transferowych oraz limitów wieku sportowców, Michał Matuszak, 2016, ISBN 978-83-65357-39-7, str. 9-18 [w:] Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej tom II Sport. Prawo. Logistyka. Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe Sophia.

Znaczenie sportu w Unii Europejskiej w procesach politycznych oraz gospodarczych, Michał Matuszak, 2016, ISBN 978-83-65357-32-8, str. 141-152 [w:] Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej, Wydawnictwo Naukowe Sophia.

Głęboko wierzę, że prawo to coś więcej niż tylko przepisy. Aby możliwe było skuteczne rozwiązywanie problemów prawnych konieczna jest ciekawość świata i ludzi, poświęcenie oraz zrozumienie dla procesów zachodzących wokół nas. Wykorzystuję swoje doświadczenie przenosząc na salę sądową to, co jest najlepsze w sporcie, a w sporach w sporcie sięgam po to, co najdoskonalsze w prawie. Mając szerszą perspektywę widzimy więcej.

Zapraszam do współpracy,dr Michał Matuszak, adwokat

Głęboko wierzę, że prawo to coś więcej niż tylko przepisy. Aby możliwe było skuteczne rozwiązywanie problemów prawnych konieczna jest ciekawość świata i ludzi, poświęcenie oraz zrozumienie dla procesów zachodzących wokół nas. Wykorzystuję swoje doświadczenie przenosząc na salę sądową to, co jest najlepsze w sporcie, a w sporach w sporcie sięgam po to, co najdoskonalsze w prawie. Mając szerszą perspektywę widzimy więcej.

Zapraszam do współpracy,dr Michał Matuszak, adwokat

W czym mogę pomóc?

Kancelaria adwokacka

Kontakt