Doradztwo w sporcie

Sport jest moją miłością oraz pasją. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwoliło mi na kompleksowe zrozumienie istoty specyfiki sportu. Moja kancelaria jest jedną z nielicznych polskich kancelarii specjalizujących się w prawie sportowym, która posiada dedykowane usługi zarówno dla sportowców, trenerów, klubów sportowych, jak i związków sportowych. Bezpieczeństwo i zaufanie jest dla mnie fundamentem każdej współpracy. Podobnie jak w sporcie także w świadczeniu usług prawnych bez tych dwóch elementów nie ma szans na wspólny sukces. Możemy razem go osiągnąć.

"Sport jest działem zabawek w życiu człowieka".

Howard Cosell

Dlaczego warto mi zaufać w tym obszarze?

unikatowe doświadczenie na rynku w obszarze sportu
spersonalizowana oferta dla podmiotów rynku sportowego
ukończone studia podyplomowe FIFA/CIES Programme in Sport Managemen
kilkanaście publikacji naukowych z zakresu prawa sportowego
kilkanaście prelekcji na ogólnopolskich sportowych konferencjach naukowych

Posiadamy unikatową na rynku ofertę skierowaną do poszczególnych grup:

Sportowcy

Trenerzy, trenerzy personalni

Kluby sportowe

Polskie Związki Sportowe

Obiekty sportowe

Organizacja imprez masowych

ZOBACZ OFERTĘ NASZEGO DORADZTWA W SPORCIE

Pobierz ofertę

Nasza oferta dla sportowców i e-sportowców

Kancelaria w zakresie prawa sportowego doradza kompleksowo sportowcom we wszystkich aspektach świadczenia przez nich pracy sportowej, a także w zakresie problemów dnia codziennego – m.in. w sprawach dotyczących majątku, spraw rodzinnych czy spadkowych. Doradzamy sportowcom na wszystkich etapach ich kariery – począwszy od juniorów podpisujących pierwsze kontrakty w życiu, aż do utytułowanych sportowców, którzy osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej. Nasze doświadczenie pozwala na skuteczną ochronę interesów sportowca. Wspomagamy sportowców rywalizujących we wszystkich dyscyplinach sportu.

Partner zarządzający – adwokat Michał Matuszak jest doktorem nauk prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz naukowe z zakresu prawa sportowego. Jest autorem rozprawy doktorskiej pt. „Umowa o pracę sportową” oraz licznych monografii naukowych poświęconych zagadnieniom prawa sportowego. Posiada unikatową wiedzę i kompetencje w zakresie reprezentacji podmiotów w postępowaniach związanych z szerokorozumianym sportem m.in. przed sportowymi sądami polubownymi, w postępowaniach dyscyplinarnych oraz związanych z kontrolami dopingowymi sportowców.

Dla naszych najbardziej wymagających klientów kierujemy ofertę private lawyer, która polega na świadczeniu kompleksowych usług prawnych we wszystkich dziedzinach życia człowieka. Usługi te wykonywane są przy indywidualnie ustalonych warunkach oraz przy zachowaniu najwyższych standardów poufności. Usługi te w całości wykonywane są w platynowym standardzie obsługi.

 • Zakres naszych usług prawnych obejmuje w szczególności:

  • reprezentowanie zawodników przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed sądami administracyjnymi, przed organami dyscyplinarnymi związków sportowych oraz przed sądami polubownymi, w tym przed Sportowym Sądem Arbitrażowym w Lozannie (CAS) oraz Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim;
  • przygotowywanie kontraktów sportowych oraz wszelkich umów zawieranych w związku z profesjonalnym wykonywaniem sportu;
  • negocjowanie warunków kontraktów sportowych, praw do wizerunku oraz umów sponsorskich;
  • doradztwo prawne w zakresie możliwości uzyskania stypendiów sportowych, uzyskiwania licencji sportowych; ochrony dóbr osobistych, przeciwdziałania dyskryminacji;
  • kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych sportowców;
  • udział w posiedzeniach, negocjacjach, rozprawach oraz udzielania porad prawnych;
  • doradztwo oraz reprezentacje w sprawach prywatnych sportowców m.in. w zakresie prawa rodzinnego (rozwody, separacje, sprawy związane z małoletnimi dziećmi), w zakresie prawa spadkowego (stwierdzenia nabycia spadku, sprawy związane z testamentami, działy spadku), prawa karnego (wykroczenia oraz przestępstwa popełniane przez sportowców) czy prawa cywilnego (podpisywane umowy, zobowiązanie finansowe, dochodzenie roszczeń).

Nasza oferta dla trenerów i trenerów personalnych

Kancelaria w zakresie prawa sportowego doradza kompleksowo trenerom we wszystkich aspektach świadczenia przez swoich usług. Współczesny sport jest coraz to bardziej profesjonalny oraz skomplikowany, dlatego też niemożliwe jest osiągania przez sportowców czy kluby sportowe najwyższych sukcesów bez wsparcia merytorycznego kadry trenerskiej. Świadczymy kompleksowe wsparcie prawne trenerów, w szczególności w zakresie ich zatrudniania oraz dochodzenia przez nich nieotrzymanych wierzytelności.

Zauważając coraz większą popularność i znaczenie rynkowe trenerów personalnych przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę, która jest w pełni dedykowana im potrzebom. Przygotowujemy dokumenty związane z założeniem działalności gospodarczej, umowy z klientami oraz reprezentujemy w ewentualnych sporach sądowych.

 • Zakres naszych usług prawnych obejmuje w szczególności:

  • reprezentowanie trenerów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed sądami administracyjnymi, przed organami dyscyplinarnymi związków sportowych oraz przed sądami polubownymi;
  • przygotowywanie wszelkich umów związanych ze świadczeniem usług trenerskich oraz negocjowanie ich szczegółowych warunków;
  • kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych sportowców, ochrony dóbr osobistych, przeciwdziałania dyskryminacji;
  • udział w posiedzeniach, negocjacjach, rozprawach oraz udzielania porad prawnych;
  • doradztwo oraz reprezentacje w sprawach prywatnych trenerów) m.in. w zakresie prawa rodzinnego (rozwody, separacje, sprawy związane z małoletnimi dziećmi), w zakresie prawa spadkowego (stwierdzenia nabycia spadku, sprawy związane z testamentami, działy spadku), prawa karnego (wykroczenia oraz przestępstwa popełniane przez trenerów) czy prawa cywilnego (podpisywane umowy, zobowiązanie finansowe, dochodzenie roszczeń).

Nasza oferta dla klubów sportowych

Kancelaria posiada dedykowane usługi dla klubów sportowych. Rozumiemy, iż każdy klub sportowy ma inne potrzeby, założenia oraz znajduje się w różnej sytuacji prawnej i faktycznej, determinowanej m.in. przez dyscyplinę sportu w której występuje, sytuację odpowiedniego związku sportowego, osiągane wyniki sportowe w ostatnich latach czy sytuację finansową, dlatego też każda nasza oferta jest dostosowana do potrzeb konkretnego podmiotu. Wykorzystując naszą wiedze oraz wieloletnie doświadczenie rozumiemy specyfikę sportu.

Partner zarządzający – adwokat Michał Matuszak jest doktorem nauk prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz naukowe z zakresu prawa sportowego. Jest autorem rozprawy doktorskiej pt. „Umowa o pracę sportową” oraz licznych monografii naukowych poświęconych zagadnieniom prawa sportowego. Kilkunastokrotnie był prelegentem na ogólnopolskich konferencjach naukowych poświęconych prawu sportowymi, które odbywały się m.in. w Łodzi, w Warszawie, w Toruniu, w Gdyni, w Krakowie czy w Lublinie.

Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz klubowych. Szczególnie bliskie nam są zagadnienia związane z kontraktami sportowymi, ochroną danych osobowych. ochroną dóbr osobistych oraz prawem do wizerunku.

 • Zakres naszych usług prawnych obejmuje w szczególności:

  • bieżącą obsługę prawną klubów sportowych, w tym obsługę sporów sądowych;
  • przygotowanie pozwów, apelacji, wniosków oraz innych pism procesowych w sporach zarówno które wytoczył klub sportowy, jak i w sporach skierowanych do sądu przeciwko klubowi sportowemu;
  • doradztwo w zatrudnianiu sportowców, przygotowywanie kontraktów sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zatrudniania cudzoziemców;
  • przygotowywania niezbędnej dokumentacji przy rejestracji klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń sportowych oraz wszelkich umów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania klubu sportowego, w tym umów sponsorskich i umów reklamowych;
  • przygotowywanie kompleksowych opinii prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zatrudniania sportowców, trenerów, działaczy, członków zarządu oraz rady nadzorczej, ochrony danych osobowych w sporcie, white-collar crimes, spełniania wymogów licencyjnych, możliwości organizacji imprez masowych, ochrony wizerunku klubu oraz jego dóbr osobistych, w tym w skutek nieprawdziwych wypowiedzi, treści artykułów prasowych czy materiałów udostępnianych na portalach społeczniościowych, dyskryminacji oraz dochodzenia wszelkich roszczeń cywilnoprawnych;
  • reprezentowanie klubów sportowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed sądami administracyjnymi oraz przed sądami polubownymi;
  • negocjowanie porozumień z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi;
  • doradztwo w zakresie spełniania przez klub sportowy obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w sporcie.

Nasza oferta dla polskich związków sportowych

Kancelaria posiada dedykowane usługi dla związków sportowych, w tym polskich związków sportowych. Nasze wieloletnie doświadczenie umożliwia nam bieżącą obsługę prawną tych podmiotów, w szczególności w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz zawieranych umów przez związki sportowe. Wykorzystując naszą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie rozumiemy specyfikę sportu oraz obowiązki jakie spoczywają na polskich związkach sportowych.

Doradzamy w zakresie możliwości uzyskania statusu polskiego związku sportowego przez związki sportowe oraz reprezentujemy związki we wszystkich postępowaniach, w tym w postępowaniach administracyjnych przed Ministrem Sportu i Turystyki. Reprezentujemy podmioty we wszystkich postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach polubownych. Zapewniamy bieżącą obsługę prawną.

 • Zakres naszych usług prawnych obejmuje w szczególności:

  • bieżącą obsługę prawną związków sportowych, w tym obsługę sporów sądowych;
  • przygotowywanie pozwów, apelacji, wniosków oraz innych pism procesowych w sporach zarówno które wytoczył związek sportowy jak i w sporach skierowanych do sądu przeciwko związkowi;
  • przygotowywania odpowiedzi na pisma, wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz inną korespondencję kierowaną do związków sportowych;
  • przygotowywanie kompleksowych opinii prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zatrudniania sportowców, trenerów, działaczy, członków zarządu oraz rady nadzorczej, ochrony danych osobowych w sporcie, white-collar crimes, spełniania wymogów licencyjnych, możliwości organizacji imprez masowych, ochrony wizerunku klubu oraz jego dóbr osobistych, w tym w skutek nieprawdziwych wypowiedzi, treści artykułów prasowych czy materiałów udostępnianych na portalach społecznościowych, dyskryminacji oraz dochodzenia wszelkich roszczeń cywilnoprawnych;
  • udzielanie porad prawnych oraz konsultacji;
  • doradztwo w zakresie dokumentacji korporacyjnej, w tym zapewniamy obsługę walnych zgromadzeń czy posiedzeń zarządów.

Nasza oferta dla obiektów sportowych

Współpracujemy z właścicielami, zarządcami, a także władzami samorządowymi oraz władzami państwowymi w zakresie obsługi prawnych obiektów sportowych. Mamy dedykowaną ofertę zarówno dla mniejszych obiektów – siłowni, basenów, centrów treningowych, jak również dla obiektów o znacznej wielkości, takich jak stadiony lekkoatletyczne czy stadiony lekkoatletyczne.

Wspieramy przedsiębiorców na wszystkich etapach realizacji swoich marzeń o posiadaniu określonego obiektu sportowego niezależnie od wybranej dyscypliny sportu, a także tych którzy rozbudowują siatkę infrastrukturalną swojej funkcjonującej już działalności. Świadczymy bieżącą obsługę prawną na rzecz takich podmiotów, przygotowujemy dokumenty rejestracyjne, wnioski do organów państwowych oraz udzielamy porad prawnych dotyczących prowadzenia tej działalności.

W szczególności przygotowujemy wszelkie umowy zawierane przez podmioty zarządzające obiektami sportowymi, w tym umowy z pracownikami oraz trenerami, umowy z klientami oraz umowy sportowe.

Świadczymy pomoc w prowadzonych negocjacjach oraz procesach sądowych. Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe, w tym pozwy, apelacje czy wnioski o zabezpieczenie.

Przeprowadzamy kompleksowe audyty prawne (due dilligence) obiektów sportowych.

Nasza oferta: organizacja imprez masowych

Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie przy organizacji imprez masowych. Zdajemy sobie sprawę jak kompleksowym i skomplikowanym procesem jest prawidłowa organizacja imprezy masowej, szczególnie podwyższonego ryzyka. Na potrzeb osób, które takie przedsięwzięcia organizują kancelaria stworzyła unikatową na rynku ofertę wsparcia na wszystkich etapach jej realizacji. Naszą specjalność stanowi organizacja masowej imprezy sportowej.

Nasze usługi koncentruje się między innymi na przygotowaniu dokumentacji, w tym wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, które spełniać będzie podstawowe obowiązki organizatora imprezy masowej, w tym zawarte w przepisach sanitarnych, przeciwpożarowych czy prawa budowlanego. Doradzamy w zakresie udziału służb porządkowych oraz służb informacyjnych, uregulowania kwestii pomocy medycznej, wyznaczenia dróg ewakuacyjnych, warunków zorganizowania łączności czy wydzielania pomieszczeń dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

Kancelaria przygotowuje kompleksowe opinie prawne w poszczególnych aspektach przygotowywania imprez masowych oraz reprezentuje zainteresowane podmioty przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądów administracyjnych oraz w innych postępowaniach przed organami państwowymi.

Prowadzimy również bieżącą obsługę sądową dla podmiotów organizujących imprezy masowe.